Členovia POLYMPT® Group sa rozdeľujú do 2 kategórií. Prvá zahŕňa našich odborníkov, špecialistov, vedcov a inštitúcie, ktoré sú činné v oblasti ochrany a rozvoja verejného zdravia. Druhá kategória predstavuje celé spektrum komerčných a profesionálnych spoločností, ktoré podnikajú v oblasti hygieny, ochrany verejného zdravia, diagnostiky, facility manažmentu, DDD servisu a pod.

Všetkých nás spája vysoké nasadenie a profesionalita v danej oblasti. Svojich členov si starostlivo vyberáme a schvaľujeme.

Záujem o členstvo v POLYMPT® Group – ODBORNÝ ČLEN

Prosím kontaktujte:
Ing. Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk

Záujem o členstvo v POLYMPT® Group – PROFESIONÁLA SPOLOČNOSŤ

Prosím kontaktujte:
Tibor Máté
+421 918 468 584
mate@polympt.sk