Členovia POLYMPT® Group sa pravidelne zúčastňujú pravidelných seminárov (resp. webinárov), špecializovaných školení a slovenských ale aj medzinárodných odborných konferencií.