Pozývame vás na bezplatný a pravidelný seminár

POUŽÍVANIE POLYMÉROVEJ DEZINFEKCIE V PROFESIONALNEJ PRAXI A JEJ VÝHODY

Semináre sa konajú v priestoroch POLYMPT® s.r.o. Účastníci po skončení seminára obdržia certifikát o absolvovaní. Témy pravidelného semináru:

  • Používanie polymérovej dezinfekcie v profesionálnej praxi a jej výhody
  • Polymérová dezinfekcia II. generácie – vlastnosti
  • Aplikácia polymérovej dezinfekcie pomocou elektrostatických postrekovačov Vicotry Innovations®
  • Hygienické zabezpečenie budov, povrchov, vzduch a vody
  • Oblasti použitia (zdravotníctvo, čisté priestory, komunálna hygiena, HVAC – syndróm chorých budov, atď.)

Miesto: Stará Vajnorská 6, 831 04, Bratislava

Čas: od 9:30 – 11:30

Maximálna kapacita: 13 účastníkov

Kontaktná osoba: Tibor Máté, +421 918 468 584, mate@polympt.sk

Poplatok: nie je