Hore

Oblasti použitia

Dezinfekcia a hygienizácia vody

 • dezinfekcia bazénových a rekreačných vôd, vrátane kúpeľov a whirlpool
 • dezinfekcia teplých vôd
 • dezinfekcia výstupov v ČOV
 • dezinfekcia technických vôd
 • dezinfekcia rozvodov pitnej vody

Dezinfekcia v zdravotníckych zariadeniach

 • dezinfekcia povrchov a priestorov
 • eliminácia a prevencia legionelly
 • dezinfekcia lôžkovej bielizne, matracov, odevov a vybavenia nemocničných izieb
 • komplexná dezinfekcia v rámci upratovacích služieb

Domácnosti, upratovacie služby, školy a škôlky

 • dezinfekcia povrchov, podláh a zariadení
 • dezinfekcia kúpeľní a toaliet
 • dezinfekcia kuchynských liniek a obkladov
 • dezinfekcia chladničiek a priestorov pre skladovanie potravín
 • dezinfekcia detských izieb a hračiek
 • dezinfekcia matracov, obuvi a bielizne

Dezinfekcia v živočíšnej výrobe

 • dezinfekcia podláh, stien a zariadení v liahniach
 • eliminácia a prevencia epidémií (vrátane H5N1 a H1N1)
 • odmorenie ovzdušia v stajniach a priestorov pre chov dobytka
 • dezinfekcia vajec

Ochrana verejného zdravia a gastroprevádzok

 • komplexné hygienické zabezpečenie úradov, finančných ústavov a iných verejných inštitúcií
 • čistenie a dezinfekcia reštaurácií a miest verejného stravovania
 • kompletné hygienické zabezpečenie športovísk, fitness a wellness

Komplexné hygienické zabezpečenie rozvodov vzduchu

 • dezinfekcia klimatizácií a rekuperáci
 • hygienické zabezpečenie a ochrana vzduchotechniky

Dezinfekcia v prostriedkoch hromadnej dopravy

 • prevencia a likvidácia ložiska infekcie pri prebiehajúcej epidémii
 • dezinfekcia interiérov osobných áut, autobusov, vlakov, električiek a pod.
 • dezinfekcia interiérov lietadiel
 • dezinfekcia čakární, zastávok, staníc, letiskových a iných verejných priestorov

Ostatné možnosti využitia

 • dezinfekcia odpadových nádob
 • dezinfekcia pieskovísk a detských ihrísk