Predstavenie POLYMPT® Group na odbornom seminári Cechu profesionálov DDD

Cech profesionálov DDD pripravuje XVII. odborný seminár s medzinárodnou účasťou v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie pre firmy pôsobiace v DDD a akademickú obec.

Seminár sa uskutočni v dňoch 24.05.-26.05.2022, Štrbské Pleso, Hotel SOREA Trigan***.

Seminár bude zameraný v odborných prednáškach na aktuálne témy prezentované poprednými odborníkmi z: akademickej obce, štátnej správy, školiacich stredísk, certifikačných inštitúcii, odborníkov so skúsenosťami z praxe, vrátane prezentácie známych i nových firiem dodávajúce prípravky a techniku DDD.

POLYMPT® s.r.o. sa ako člen cechu profesionálov DDD konferencie aktívne zúčastní, oficiálne predstaví platformu POLYMPT® Group. Spolu s odbornými členmi predstaví závery pilotného projektu POLYMPT® Group – Monitoring VZT NOÚ v BA.

Bližšie informácie budú zverejnené spolu s pozvánkou a návratkou na webovej stránke: www.cechprofesionalovddd.sk  v polovici októbra 2021,  00421 /0/ 907 535 675, predseda cechu

Ubytovanie treba dohodnúť priamo v hoteli Sorea Trigan s heslom: „Seminár DDD“.
Hotel: trigan@sorea.sk, tel.: 00421 (0) 52 3211 850

Seminár sa bude riadiť podľa epidemiologickej situácie na Slovensku v čase konania seminára.

Registrácia:
https://docs.google.com/forms/d/1kW9q7_45VFxVedyJDAFPi1gH5RBMDHgijj12LuH7qDc/edit