Pilotný projekt POLYMPT® Group – Monitoring mikrobiologického znečistenia vzduchotechník v Národom onkologickom ústave v Bratislave – je vo svojej poslednej fáze. Vzorky z posledných sterov boli analyzované a momentálne prebieha vyhodnotenie celého projektu.

Cieľom projektu bolo okrem zistenia skutočného stavu mikrobiologického znečistenia VZT zariadení v nemocničnom prostredí aj porovnanie mikrobiologického znečistenia dvoch identických vzduchotechník.

Prvá vzduchotechnika (A) bola jednorazovo ošetrená polymérovou dezinfekciou II. generácie POLYMPT® AIR, 30. mája 2021, zatiaľ čo druhá (B) nebola dezinfikovaná.

Predbežné výsledky naznačujú dlhodobú reziduálnu účinnosť prípravku POLYMPT® AIR.