ULV Fogger je zariadenie vytvárajúce veľmi malé čiastočky aerosólu. Veľkosť čiastočiek je nastaviteľná väčšinou v rozmedzí 15 – 30um.

Oblasti použitia ULV foggera

SANITÁCIA PRIESTOROV A OVZDUŠIA
Často sa používa s biocídmi a dezinfekčnými prostriedkami na dezinfekciu výrobných hál, veľkých skladových priestorov, stajní v živočíšnej výrobe a pod.

HUBENIE ŠKODCOV
Skvelé na aplikáciu insekticídov alebo dezinfekčných prostriedkov na miestach, ako sú sklady, údržba budov, chovateľské stanice, stajne, stodoly a kuríny.

ODSTRÁNENIE ZÁPACHOV A  HYGIENIZÁCIA VZDUCHU
V kombinácii s vhodnými chemikáliami odstraňuje zápachy v telocvičniach, šatniach, reštauráciách, skládkach a mnohých ďalších oblastiach.

Fogger ULV260

Ultrazvukový prístroj tvoriaci studenú hmlu s dostrekom až 9 m.Veľkosť čiastočiek rozprašovaného roztoku je nastaviteľná od 10 do 30 mikrónov. S flexibilnou hadicou pre dosiahnutie všetkých uhlov. 

Spoľahlivý a výkonný elektrický asynchrónny indukčný motor s vysokou rýchlosťou (35 000 ot / min) a ventilátor vytvárajú veľmi malé kvapôčky postreku v rozsahu veľkosti kvapiek 15 – 30um pomocou vzduchovej dýzy. Jemné aerosólové kvapôčky zostanú vo vzduchu po dlhšiu dobu a sú rozptýlené po rozsiahlej oblasti silným výstupom vzduchu z dýzy.

ULV-rozprašovač Airofog odpovedá smernici EU o elektromagnetickéj kompatibilite podľa noriem EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 a EN61000-3-3.