POLYMPT®100 vytvára na povrchoch mikroskopicky tenký, ale silný film, ktorý pôsobí antibakteriálne. Roztoky rôznych koncentrácií POLYMPT®100 sa môžu nanášať na akýkoľvek materiál. Ochranná vrstva má potenciál vydržať na povrchu týždne až mesiace.

Dvojnásobný dezinfekčný efekt

POLYMPT®100 kombinuje dezinfekčnú funkciu s ochrannou. Eliminuje existujúce mikroorganizmy, a zároveň vytvára nehostinné prostredie pre ich budúci výskyt. Týmto efektívne chráni prostredie pred nákazami.

Dezinfekcia šetriaca životné prostredie

POLYMPT®100 je ekologicky priateľská dezinfekcia. Nepoškodzuje žiadne povrchy na ktorých sa aplikuje. Je nekorozívna a nehorľavá, ľahko manipulovateľná. Správne uskladnená si zachováva svoju účinnosť až 5 rokov. Je jednoduchá na používanie a aplikáciu. Prácu s ňou zvládne a laik, nevyžaduje si náročné servisné riešenia a drahé technologické postupy.

Jemná k veľkým organizmom, smrteľná pre mikróby

Ničí baktérie, vírusy, plesne, kvasinky, riasy a zanecháva povrchy dlhodobo chránené proti mikroorganizmom. POLYMPT®100 však nepoškodzuje bunky vyšších organizmov (t.j. ľudské, zvieracie), pretože tie majú rozdielnu molekulovú štruktúru, biochemické vlastnosti (napr. naše bunky obsahujú cholesterol, ktorý napomáha stabilizovať membránu), cytoplazmu a jadro.

Primárne vlastnosti POLYMPT®100

Virucíd (Adeno, Polio, H5N1, BVDV, Influenza virus …)
Baktericíd (G+ a G- baktérie, o. i.: Stapylococcus aureus, MRSA, Bacillus cereus, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococcus Faecalis, Escheria Coli a iné)
Mykobaktericíd (TBC, M. Avium, M. Terrae, …)
Fungicíd (Aspergillus niger, Aspergillus brasiliensis ,Candida albicans, …)
Algicíd (Chlorella kessleri)
Sporicíd (Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium difficile)

 • Vytvára ochranný film a dlhodobo chráni ošetrované povrchy
 • Ničí vhodné životné prostredie pre mikroorganizmy
 • Stabilný – neprchavý – nereaktívny – neoxidačný

Sekundárne vlastnosti POLYMPT

 • Bez chlóru, alkoholov, aldehydov, fenolov – nebieli, nedráždi
 • Bez farby a zápachu
 • Nekorozívny – neutrálne pH, nehorľavý
 • Jednoduchý na aplikáciu a manipuláciu a transport – nepodlieha ADR
 • Účinný pri teplotách od 0°C do +250°C
 • Overená účinnosť aj po zamrazení a rozmrazení
 • Dlhá životnosť až 5 rokov pri nenáročnom skladovaní
 • Neničí žiadne materiály (textil, kovy, plasty, koža, guma …)
 • Ekonomický – účinný pri nízkych koncentráciách
 • Vodou riediteľný
 • Použiteľný za prítomnosti ľudí a zvierat
 • Aplikovateľný rôznymi spôsobmi
 • V používaných koncentráciách nedráždivý