Cieľom vývojového tímu POLYMPT® s.r.o. je vytvárať bezpečné, bezchlórové životné prostredie a znižovať mikrobiologické zaťaženie priestorov a vody cestou šetrnou ku životnému prostrediu, zvieratám a ľuďom.

Dezinfekcia na báze guanidínových väzieb

Deriváty guanidínových polymérov, spoločne s ďalšími funkčnými skupinami tvoria základ guanidínovej polymérovej zlúčeniny. POLYMPT® 100 je  jednou z najefektívnejších dostupných guanidínových zlúčenín na trhu.

Dezinfekčné činidlá na báze polymérových guanidínových väzieb sa vyznačujú svojou všeobecnou neutralitou. Nie sú korozívne, toxické v používaných koncentráciách, sú bez farby a zápachu. Nereagujú so žiadnymi materiálmi. Súčasne efektívne zabíjajú baktérie, vírusy a plesne, zanechávajú povrchy dlhodobo chránené a nezaznamenávajú rezistanciu voči mikroorganizmom.

Zloženie POLYMPT® 100

PHMG (Polyhexamethylen-guanidin chlorid) je syntetický polyelektrolit na báze guanidinových väzieb.

N-alkyl (C12-C16) dimethyl benzyl ammonium chlorid je dusíkatá katiónová povrchovo aktívna látka patriaca do kvartérnej amóniovej skupiny.

Spojením týchto 2 látok vzniká roztok POLYMPT® 100, ktorý má aj pri nízkych koncentráciách veľmi silný dezinfekčný účinok

Dezinfekcia s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj

Na vývoj POLYMPT® 100 je používaná revolučná technológia, ktorej hlavným aspektom je dôraz na bezpečné používanie a aplikáciu, zníženie záťaže na životné prostredie, netoxickosť a nekorozívnosť a najmä nereaktívnosť s ošetrovanými materiálmi.