Victory Innovations – Osvedčená elektrostatická technológia

Victory Innovations postrekovače sú široko využiteľné v oblasti postrekovania – nemocnice, upratovacie firmy, hotely, potravinárstvo, školy a škôlky, poľnohospodárstvo, vinárstvo, veterinárne ambulancie, preprava zvierat, fitness, obchodné centrá a kiná, verejná doprava, výletné lode, domovy so špeciálnou starostlivosťou, auto požičovne, detailingové štúdia, DDD, priestory pre šport, kancelárie – všade tam, kde sa využívajú postrekové látky, (roztoky) na báze vody.

Oblasti použitia elektrostatických postrekovačov

SANITÁCIA POVRCHOV A DOTYKOVÝCH MIEST
Často sa používa s biocídmi a dezinfekčnými prostriedkami pre zariadenia na spracovanie potravín, výletné lode, lietadlá, nákladné kontajnery, výrobné poľnohospodárstvo, nemocnice, školy, veterinárne kliniky, domovy a podniky.

DEKONTAMINÁCIA
Používa sa s vhodnými chemikáliami na neutralizáciu širokého spektra chemických látok, biologických činidiel a toxických priemyselných chemikálií.

HUBENIE ŠKODCOV
Skvelé na aplikáciu insekticídov alebo dezinfekčných prostriedkov na miestach, ako sú sklady, údržba budov, reštaurácie, chovateľské stanice, stajne, stodoly a kuríny.

                

Elektrostatický rozprašovač VP200ES

Bezšnúrový elektrostatický ručný postrekovač. Napájaný lítiovou batériou s výdržou 4 hod. Veľkosť čiastočiek rozprašovaného roztoku je nastaviteľná od 40 do 110 mikrónov. Dostrek cca. 1 m, 1 l nádrž.

BEZDOTYKOVÁ APLIKÁCIA
Pri aplikácii roztoku na báze vody elektrostatickým postrekovačom nie je potrebné utierať povrchy  (v závislosti od striekaného roztoku), čo poskytuje jedinečnú a účinnú metódu aplikácie.

DOBA ZOTRVANIA
Veľkosť trysky 40 mikrónov je zámerná, aby sa zabezpečili požiadavky na „zabíjanie patogénov“ pri minimálnej spotrebe kvapaliny s maximálnym účinkom.

ELEKTROSTATICKÉ OBALENIE
Po aplikácii roztoku, nabitého elektrostatickým nábojom, je výsledkom dokonale nastriekaný povrch.

ZNÍŽENIE KRÍŽOVEJ KONTAMINÁCIE
Krížová kontaminácia môže byť značne znížená, pomocou bezdotykovej vlastnosti postrekovačov. Povrchu sa nedotknú handry ani ľudské ruky, preto sa baktérie nepresunú z jedného miesta na druhé.

RÝCHLE A ÚČINNÉ
Použitie elektrostatických postrekovačov umožní rýchlu a účinnú dezinfekciu/sanitáciu. Je to kvôli elektrostatickému náboju, ktorý umožňuje pokryť aj skryté a tmavé oblasti, ale tiež umožňuje pokryť veľkú oblasť v malom rozmedzí času.

Elektrostatický rozprašovač VP300ES

Bezšnúrový elektrostatický postrekovač – verzia backpack. Výdrž batérie 4 hod. Veľkosť čiastočiek rozprašovaného roztoku od 40 do 110 mikrónov. Dostrek cca 2,5 m, 8 l nádrž.