Pilotný projekt POLYMPT® Group – Monitoring mikrobiologického znečistenia vzduchotechník v Národom onkologickom ústave v Bratislave je ukončený.

Cieľom projektu bolo okrem zistenia skutočného stavu mikrobiologického znečistenia VZT zariadení v nemocničnom prostredí aj porovnanie mikrobiologického znečistenia dvoch identických vzduchotechník.

Prvá vzduchotechnika (A) bola jednorazovo ošetrená polymérovou dezinfekciou II. generácie POLYMPT® AIR, 30. mája 2021, zatiaľ čo druhá (B) nebola dezinfikovaná.

Pri vyhodnocovaní vzoriek boli použité dve rôzne metodiky na stanovenie celkového počtu mikroorganizmov zo vzoriek – sterová metóda navlhčeným sterilným tampónom Úradu verejného zdravotníctva SR a sterová metóda suchým sterilným tampónom s transportným amiesovym médiom Biotechnologických laboratórií Biomedicínskeho centra SAV.

Napriek rozdielnym metodikám a aj hodnotám, výsledky oboch spôsobov vyhodnotenia sa zhodujú vo väčšine sledovaných parametrov.

Metodika vyhodnotenia ÚVZ SR: Počas doby sledovania oboch vzduchotechník (máj – október 2021) bola priemerná hodnota mikrobiologického znečistenia (súčet celkového počtu mikroorganizmov a plesní) na trase jednorazovo ošetrenej vzduchotechniky (VZT A) 29 KTJ / 100 cm2. Priemerná hodnota mikrobiologického znečistenia neošetrenej vzduchotechniky (VZT B) bola 188 KTJ  / 100 cm2.

Metodika vyhodnotenia BTL BMC SAV: Počas doby sledovania oboch vzduchotechník (máj – október 2021) bola priemerná hodnota mikrobiologického znečistenia (súčet celkového počtu mikroorganizmov a plesní) na trase jednorazovo ošetrenej vzduchotechniky (VZT A) 5 KTJ / 100 cm2. Priemerná hodnota mikrobiologického znečistenia neošetrenej vzduchotechniky (VZT B) bola 38 KTJ  / 100 cm2.

Z uvedených údajov vyplýva, že neošetrená vzduchotechnika bola viac ako 6, resp. 7 násobne viac mikrobiologicky zaťažená oproti ošetrenej vzduchotechnike počas sledovaného obdobia.

Najviac mikrobiologicky znečistená časť vzduchotechniky počas doby sledovania boli modré lopatky ventilátora pri vstupe do ožarovne.

Najviac zastúpené mikroorganizmy boli aeróbne sporotvorné mikroorganizmy a Staphylococcus epidermidis. Patogénne a podmienene patogénne mikroorganizmy sa nevyskytovali vo vzorkách ani raz počas celej doby monitoringu.

Dezinfekčný prípravok POLYMPT® AIR preukázal deklarovaný ochranný reziduálny biocídny účinok. Vzduchotechnika, ktorá bola na začiatku monitoringu jednorazovo ošetrená (VZT A), bola priemerne 6, resp. 7 násobne menej mikrobiologicky zaťažená, ako vzduchotechnika, ktorá ošetrená nebola (VZT B) počas doby sledovania, od mája do októbra 2021.

Celá správa je k dispozícií na stiahnutie po prihlásení.