Profesionálna dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, dekontaminácia a protiplesňové systémy

Spoločnosť AQUAZOO s.r.o. ponúka služby z oblasti profesionálnej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v Považskej Bystrici, pre firmy, mestá, obce (podľa zákona 355/2007) ale aj širokú verejnosť najmä na území Trenčianskeho kraja. Osvedčenie na túto činnosť bolo vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici dňa 4.10.2013 pod číslom : A/2013/02945, A/2013/02944  Taktiež ponúka doplnkové služby ako je maľovanie a drobné stavebné úpravy  pre bytové správcovské spoločnosti a bytové spoločenstvá.

AQUAZOO s.r.o
Tatranská 297
01701 Považská Bystrica

aquazoo@aquazoo.sk

Ing.Vladimír Černický
Tel: +421 915 743 229
skype: vlado.cernicky

Bc.Peter Jakubík
Tel: +421 949 109 568

http://www.aquazoo.sk/