Profesionálna dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia a veľkoobchod s DDD potrebami

Spoločnosť CHEMIX-D je dlhoročným priekopníkom v oblasti služieb dezinsekcie, dezinfekcie a deratizácie.

Zabezpečuje profesionálnu likvidáciu všetkých druhov škodcov, pričom kladie dôraz na vysokú odbornosť nášho tímu, ktorú udržiava ich neustálym vzdelávaním.

Dlhoročne skúsenosti, prepracované postupy a moderné technické vybavenie, umožňuje rýchlo identifikovať druh, rozsah zamorenia škodcami a následne vykonať opatrenia k ich likvidácii.

Prioritou spoločnosti je eliminovať v maximálnej miere nežiadúce dopady na životné prostredie, preto používa len legislatívne schválené prípravky s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie pri zachovaní ich vysokej účinnosti.

Každý zásah pracovníkov podlieha dôkladnému zdokumentovaniu podľa platnej legislatívy, čomu zodpovedá aj neustále zlepšovanie sa v systéme riadenia spoločnosti.

Spoločnosť je certifikovaná v riadení kvality normou ISO 9001:2015, Environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 a bezpečnosti OHSAS 18001:2007.

CHEMIX-D s.r.o.
Pri vinohradoch 172
831 06 Bratislava

Anton Cirhan
+421 903 156 053
ddd@chemix-d.sk

http://www.chemix-d.sk/