Profesionálna dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia

Spoločnosť DDD – DEROS, s.r.o sa špecializuje na ničenie škodlivých mikroorganizmov, ničenie lietajúceho a lezúceho hmyzu, preventívnu a represívnu deratizáciu a dezinsekciu.

DDD – DEROS, s.r.o.
Maroša Madačova 1469/12
034 01 Ružomberok

Roman Ondrejka
+421 915 279 919
deros@deros.sk

www.deros.sk