Profesionálna dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia

Spoločnosť DDD – DEROS, s.r.o. sa špecializuje na ničenie škodlivých mikroorganizmov, ULV hĺbkovú bezoplachovú dezinfekciu ovzdušia vrátane povrchov, priemyselné čistenie horúcou parou a sanitačný program, ničenie lietajúceho a lezúceho hmyzu, likvidáciu škodcov, hlodavcov. Preventívnu, represívnu deratizáciu a ULV hĺbkovú dezinsekciu.

DDD – DEROS, s.r.o.
Maroša Madačova 1469/12
034 01 Ružomberok

Roman Ondrejka
+421 905 603 063
deros@deros.sk

www.deros.sk