Profesionálna dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a veľkoobchod s DDD potrebami

Okrem distribúcie a predaja DDD potrieb ponúka spoločnosť DDD Servis Slovakia aj profesionálnu dezinfekciu, dezinsekciu, deratizáciu, fumigáciu, monitoring škodcov, ochranu pred vtákmi, elektrické lapače, ochranu dreva a iné.

DDD Servis Slovakia, s.r.o.
Švermova 31
038 61 Vrútky

telefón: +421 43 4284381
tel./fax: +421 43 4285125
mobil: +421 917623957, +421 905949012
e-mail: dddservis@dddservis.skfedorex@fedorex.sk

https://www.dddservis.sk/