Profesionálna dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a poradenstvo HCCP

DDD Služby Bardejov sú mladá a perspektívna firma, ktorá sa zaoberá službami ako deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia a HACCP v meste Bardejov. Vznikla v roku 2020, keď od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva úspešne získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. Poskytuje kvalitné služby s použitím certifikovaných produktov, pričom dbá na ochranu životného prostredia.

Mgr. Eva Čegiňová – DDD Služby Bardejov
Kurov 211
086 04 Kurov

Eva Čegiňová
+421 918 738 175
ceginova.eva@gmail.com

www.dddsluzbybardejov.sk