Profesionálna dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia

Spoločnosť Derakat vykonáva deratizáciu a dezinfekciu pre firmy, organizácie a domácnosti. Má vyše 20 ročné skúsenosti v danej problematike. Poskytuje plošné dezinsekcie proti komárom (ULV GENERATOR), kliešťom, muchám, blchám, mravcom, švábom, rusom, ploštici posteľnej a plošné deratizácie proti hlodavcom (myši, potkany), reguláciu počtu túlavých holubov. Garantuje vysokú kvalitu prevedenia. Zárukou je dlhoročná prax v danej problematike.

Derakat, s.r.o.
Jilemnického 233/23
929 01 Dunajská Streda

Peter Katona

0917 314 092
0903 402 369

derakatsro@gmail.com
ktnpeter@gmail.com

www.derakat.sk