Profesionálna deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia

Firma DLC, s.r.o . vznikla v roku 2010. Od roku 2012 sa stala členom Cechu profesionálov DDD na Slovensku.

V roku 2017 bola Slovenskou informačnou a marketingovou spoločnosťou a.s. vyhodnotená ako Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní. Na základe tohto hodnotenia bola firma udelená Pečať spoľahlivosti.

Práce vykonávajú kvalifikovaní odborníci. Pracovníci majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie a osvedčenie na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami.

DLC s.r.o. používa prípravky ekologicky nezávadné a tieto sa dajú aplikovať aj počas prevádzok v nemocniciach, reštauráciách, potravinárskych či iných prevádzkach. Práce sa vykonávajú najmodernejšou dostupnou technikou ( ULV rozprašovač , Termofog, Airofog, elektostatická pištoľ Victory).

Samozrejmou súčasťou služieb je aj poradenská činnosť zameraná na prevenciu proti šíreniu a premnožovaniu rôzneho hmyzu, hlodavcov či nákazy. Firma je prispôsobená požiadavkám zákazníka a flexibilná v ktoromkoľvek čase.

DLC s.r.o.
Sabinovská 58
080 03 Prešov

Ing. Ľubomír Červeňák
+421 905 334 038
dlc@centrum.sk

www.dlc.sk