Profesionálna dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia

Spoločnosť HAMACH ponúka služby v oblasti DDD, sanitárneho a priemyselného čistenia, čistenia a konzervácie kamennej hmoty v exteriéri aj interiéri, čistenie a biosanácia povrchov (napr. fasády a dlažby).

HAMACH s.r.o. je na slovenskom trhu od 1992. Začínali v  oblasti sanitárneho čistenia, čistenia interiérov a interiérových kanalizácií vrátane dezinfekcie. Postupne činnosť rozšírili o priemyselné čistenie. Venujú sa aj čisteniu a konzervácii kamennej hmoty.  V roku 1997 získali koncesnú listinu na vykonávanie koncesovanej živnosti – hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia.

HAMACH s.r.o.
Agátová ulica 744/1
971 01 Prievidza

Lackovič
+421 903 503 420
hamach@hamach.sk

www.hamach.sk