Profesionálna dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia

Spoločnosť HOLMARDDD poskytuje široké spektrum služieb v oblasti deratizácie, dezinsekcie i dezinfekcie. Po promptnom vykonaní obhliadky identifikuje škodcov a určí stupeň ich rozmnoženia, na čo následne aplikuje to najvhodnejšie riešenie likvidácie.

Po vykonanom zásahu vždy poskytuje dodatočnú kontrolu účinnosti.  Výstupom každého úkonu je vypracovaný dokument Protokol o vykonaní a odovzdaní DDD prác, ktorý ostáva klientovi.

HOLMAR DDD s.r.o.
Šustekova 3672/20
Bratislava 851 04

Marek Holeš
Tel.: +421 907 535 675
info@holmarddd.sk

https://www.holmarddd.sk