Profesionálna dezinfekcia povrchov

Spoločnosť iDry pôsobí na trhu už od roku 2012. Špecializujú sa na profesionálnu povrchovú dezinfekciu pomocou polymérovej dezinfekcie a čistenie a mikrobiologickú ochranu klimatizácií a rekuperácií.

iDry SK s.r.o.
Tranovského 57
841 02 Bratislava

Robert Emila
tel.: +421 905 293 716
robert.emila@idry.sk

https://dezinfekciapovrchov.sk