VEDÚCA ODBORU BAKTEROLÓGIE VPÚ V DOLNOM KUBÍNE

Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
Janoškova 1611/58 
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika
Tel.: 043/583 71 60
andrea.mojzisova@svpu.sk

Veterinárny a potravinový ústav – Dolný Kubín

Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne je špecializovanou organizáciou na vykonávanie odborných veterinárnych činností a poskytovania služieb laboratórnej diagnostiky a skúšania, veterinárnej hygieny potravín, veterinárnej hygieny a ekológie a vzdelávania v zmysle zákona NR SR č. 39/2007 Z. z.

Odbor bakterológie

Vykonáva skúšky pitných, povrchových a odpadových vôd; biologického a klinického materiálu; krmív rastlinného a živočíšneho pôvodu mikrobiologickými a mikroskopickými metódami v úradných a súkromných vzorkách