Veľkoobchod s hygienickými potrebami a dezinfekcia budov

Ing. Štefan Jursa vykonáva dezinfekciu budov, škôl a inštitúcií. Tiež prevádzkuje lekáreň, ktorá okrem klasického portfólia ponúka aj kompletný sortiment polymérovej dezinfekcie II. generácie, vrátane výživových doplnkov a prípravkov na hygienické zabezpečenie vody.

Ing. Štefan Jursa
Krátka 3
066 01 Humenné

+421 917 111 452
lekarenmaria@kratka3he.sk