Profesionálna likvidácia a dezinsekcia ploštíc, dezinfekcia povrchov

Spoločnosť Laper DDD s.r.o. sa špecializuje na na likvidáciu všetkých druhov škodcov profesionálnymi postupmi. Tím Laper DDD tvoria odborne spôsobilí a vyškolení pracovníci pre ktorých žiadna situácia nie je neriešiteľná.

Od začiatku  pôsobenia kladie mimoriadny dôraz na diskrétnosť, odbornosť a dôslednosť vykonanej práce. Pracovníci ovládajú moderné technologické postupy, legislatívne nariadenia a rozumejú správaniu a životným cyklom živočíšnych i rastlinných škodcov.

Vďaka skúsenostiam a technickému vybaveniu dokážu prítomnosť škodcov identifikovať a následne podniknúť účinné opatrenia k ich likvidácií.

Na zásah proti škodcom používajú horúcu suchú paru, spolu s aplikáciu účinnej látky vyrábanej vo Švajčiarsku.

Laper DDD s.r.o.
Na uhlisku 20
974 01 Banská Bystrica

Ján Laco
+421 904 435 784
servis@ziadneplostice.sk

www.ziadneplostice.sk