Profesionálna dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia

Spoločnosť Pest Control pôsobí v oblasti kontroly škodcov viac ako 20 rokov, má skúsenosti z komplexnej prípravy, z terénu, ale aj celkovej realizácie menších aj veľkých projektov v danej oblasti. Ponúka konzultácie a poradenstvo v oblasti kontroly výskytu škodcov, deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie.

Má dlhoročné skúsenosti v problematike kontroly škodcov (DDD) v potravinárskych prevádzkach, ubytovacích zariadeniach, komerčných a zdravotníckych zariadeniach…

Pest Control SK s. r. o.
Röntgenova 1178/12
851 01 Bratislava

Branko Kaiser
0905 904 626
ddd.dispecing@gmail.com

www.pest-control.sk