Profesionálna dezinfekcia a hygienické zabezpečenia vnútorného priestoru

Spoločnosť POLYPRO s.r.o. poskytuje služby v oblasti hygienickej ochrany ľudí, budov, povrchov, ovzdušia a vody. V prvom kroku vykoná analýzu stavu hygienickej bezpečnosti prostredia a následne navrhne opatrenia na zvýšenie hygienických štandardov. Po konzultácii predložených návrhov spoločne s klientom vyberie optimálne riešenie a vystaví objednávku. Po potvrdení objednávky vypracujeme manuál hygienického zabezpečenia. 

POLYPRO, s.r.o.
Bohrova 1
851 01, Bratislava
IČO: 53 095 294

Aleš Zadubenec
0948 336 900
polypro.sro@gmail.com

https://polypro.sk