VEDÚCI BIOTECHNOLOGICKÝCH LABORATÓRIÍ BMC SAV

Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/59302463
viruzelo@savba.sk

Detašované pracovisko
Jarková 269/17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika

Biotechnologické a analytické laboratóriá

Biotechnologické a analytické laboratóriá (BTL) sú súčasťou Biomedicínskeho centra SAV na jeho detašovanom pracovisku v Šarišských Michaľanoch.

Kreovaním BTL získala Slovenská akadémia vied a biomedicínska vedecká komunita unikátne moderné laboratóriá pre aplikovaný výskum a inovácie v oblasti vývoja biofarmaceutík, ktoré spĺňajú požiadavky pre prácu za prísne aseptických podmienok podľa kritérií Správnej výrobnej praxe (GMP) vo farmácii.BTL tvoria Výskumné a vývojové laboratóriá a Analytické laboratóriá.