Profesionálna dezinfekcia vôd, rozvodov pitnej vody, TÚV, montáže a servis čerpadiel, potrubí a vodných systémov

S odbornou praxou už viac ako 20 rokov je spoločnosť WATER TECHNOLOGY, s.r.o. schopná riešiť akékoľvek problémy od klasickej montáže čerpadla či čerpacej stanice až po havarijné stavy vykurovacích systémov komplexných budov či dezinfekciu rozvodov akejkoľvek dimenzie.

WATER TECHNOLOGY, s.r.o. je výhradný dovozca a distribútor rôznych značiek v oblasti čerpacej techniky, riadiacich jednotiek a dezinfekcie.

WATER TECHNOLOGY, s.r.o.
Nádražná 39
90028 Ivanka pri Dunaji

Andrej Zemplényi
+421 911 111 902
info@watertechnology.sk

Katarína Zemplényiová
+421 911 199 789
k.zemplenyiova@watertechnology.sk

www.watertechnology.sk