PRODUKTY PRE VZDUCHOTECHNIKU, KLIMATIZÁCIU A REKUPERÁCIUČi už ide o meranie, údržbu, alebo zistenie kvality vzduchu s meracími, kontrolnými prístrojmi a čistiacim zariadením spoločnosti Wöhler, môžete pracovať presnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

REDWELL Slovensko, s.r.o.

Ing. Miroslav Tišliar

Baláže 38
976 11 Baláže
Slovensko

+421 903 810 012

woehler@woehler.sk

https://www.woehler.sk/