Aplikáciu pomocou mechanických rozprašovačov zvládne každý laik. Je vhodná pri menších dezinfekčných alebo sanitačných prácach v domácnosti, alebo kanceláriách.  

Pri aplikácii dezinfekčného prostriedku treba dodržiavať základné pravidlá dezinfekcie:

  • VYČISTIŤ                        Ak je povrch viditeľne znečistený – pred dezinfekciou vyčistiť
  • NEZOTIERAŤ                  Po aplikácii je najlepšie nechať prípravok samovoľne zaschnúť
  • NECHAŤ PôSOBIŤ          Aj je to potrebné, utrieť  dezinfikovaný povrch až po uplynutí min. 15 min
  • OPLÁCHNUŤ VODOU    Hračky a povrchy prichádzajúce do styku s potravinami po 15 min pôsobenia

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI S DEZINFEKČNÝMI PRÍPRAVKAMI

Pri používaní dezinfekčných prípravkov treba dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. V prvom rade si treba chrániť pokožku rúk rukavicami. Na zamedzenie nebezpečenstva požitia sa pri práci neje, nepije a nefajčí. Pri rozsiahlych dezinfekčných aplikáciách je nutné dezinfikované priestory vetrať. Po práci sa ruky umyjú a ošetria reparačným krémom.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.