Dňa 21.08.2020 sme podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied. K tomuto kroku nás viedla snaha o zlepšenie kvality našich produktov. Spojením našich praktických vedomostí a odborných znalostí vedeckých pracovníkov zo SAV vznikla polymérová dezinfekcia II. generácie – POLYMPT® 100.

Na vývoj našich prípravkov využívame najmodernejšie zariadenia v Biotechnologických a analytických laboratóriách Biomedicínskeho centra SAV pod vedením RNDr. Vladimíra Zelníka, CSc.  

Okrem vývoja nových produktov pripravujeme aj štúdiu o dlhodobej účinnosti polymérovej dezinfekcie II. generácie.  

BMC SAV SM