S radosťou oznamujeme vznik pobočky POLYMPT® CZ, s.r.o. v Českej republike. Nových členov tímu POLYMPT® vítame s nadšením. Už dnes sa naši českí obchodní partneri a zákazníci môžu so svojimi požiadavkami obrátiť na  Milana Foltýna, Petra a Lukáša Novotných.

Registrácia produktov na trhu ČR

Všetky naše produkty sú riadne registrované aj na trhu Českej republiky. Odkaz na register biocídov v ČR.

Kontakt

POLYMPT® CZ s.r.o.
Ostrava, ČR
Milan Foltýn
Tel: +420 603954854
foltyn@polympt.cz