Poľskí vedci z Univerzity Mikuláša Kopernika v Toruni (Poľsko), vynašli spôsob ako ochrániť biodegradovateľné plastové obaly od plesní a kvasiniek.

Plastové obaly (napr. plastové krabičky na potraviny), ktoré sa používajú v potravinárskom priemysle, alebo v zdravotníctve, sú často vystavované spóram plesní, alebo kvasinkám v ovzduší. Tie potom následne rastú na ich povrchu a kontaminujú ich obsah.

Riešením by mohlo byť pridávanie PHMG derivátov do plastov pri ich výrobe. Poľskí vedci skúmali účinok PHMG pri výrobe biodegradovateľných plastov polylaktidu (PLA), polyhydroxybutyrátu (PHB) a polykaprolaktónu (PCL).

Všetky skúmané deriváty PHMG inhibujú klíčenie plesní A. nigerP. chrysogenum. Oveľa silnejší biocídny účinok majú na bunky kvasiniek C. albicans. Kompozity vyrobené z PLA, PHB, PCL a PHMG derivátu možno použiť v mnohých oblastiach na zníženie rastu kvasiniek (napr. výroba biomedicínskych alebo obalových materiálov). PHMG zavedené do biodegradovateľných plastov zároveň neovplyvňuje biodegradáciu kompozitov.

Štúdia je z roku 2020. Autori: Maria Swiontek Brzezinska, Maciej Walczak, Aleksandra Burkowska-But, Marta Chylińska, Agnieszka Kalwasińska, Joanna Świątczak

Celá štúdia je k dispozícií na stiahnutie po prihlásení.