Dezinfekcia obchodných priestorov

Nákupné centrá musia v čase pandémie dbať na zvýšenú potrebu dezinfikovať svoje priestory a celkovo spĺňať prísne vyhlášky ÚVZ SR. Teší nás, že veľké nákupné centrá využívajú na ochranu pred kontamináciou povrchov polymérovú dezinfekciu II. generácie.

Priestory obchodného centra sú pravidelne dezinfikované pred a po prevádzke prípravkom POLYMPT® UNIVERSAL, ktorý profesionálne aplikujú pomocou elektrostatických rozprašovačov Victory Innovations®.

Počas prevádzky sa kľučky, madlá a food-courty neustále čistia a dezinfikujú prípravkom POLYMPT® CLEANER NON FOAMING forte.