Dezinfekcia povrchov, expedície, skladov a kancelárskych priestorov

Spoločnosť Dedoles s.r.o. je výrobcom textilných výrobkov a exportná spoločnosť, ktorá pôsobí vo viac ako 20 krajinách Európy a preto musí venovať zvýšenú pozornosť hygienickej ochrane a dekontaminácií nielen počas pandémie.

Spoločnosť iDry s.r.o., ktorá je členom POLYMPT® Group už od svojho založenia dezinfikuje kancelárie, sklady a expedičné priestory spoločnosti Dedoles s.r.o. pomocou polymérovej dezinfekcie II. generácie POLYMPT® UNIVERSAL a aplikáciu vykonáva elektrostatickými postrekovačmi Victory Innovations®.

Referencia na stiahnutie: