HBM Pharma je farmaceutická spoločnosť, ktorá zabezpečuje zmluvnú výrobu, balenie skladovania a distribúciu farmaceutických prípravkov so sídlom v Martine.

Farmaceutická výroba predstavuje prostredie so zvýšeným rizikom vzniku multirezistentných mikroorganizmov, preto tieto spoločnosti pravidelne validujú účinnosť dezinfekčných prípravkov, ktoré používajú pri výrobe.

HBM Pharma pravidelne dezinfikuje svoje priestory polymérovými dezinfekčnými a čistiacimi prípravkami:

POLYMPT® PROFI forte
POLYMPT® CLEANER FOAMING forte


Referencia na stiahnutie: