Hygienické zabezpečenie a dezinfekcia povrchov v najväčšej DSS na Slovensku

Ružinovský domov seniorov je zariadenie pre seniorov, ktorého zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov. Zariadenie pre seniorov na Sklenárovej ul. s kapacitou 250 miest sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Ide o dvanásťposchodovú budovu, v ktorej sú klienti umiestnení v 206 jedno garsónkach a v 22 dvojgarsónkach, ktoré obývajú prevažne manželské páry.

Sme radi, že najväčší domov seniorov na Slovensku je hygienicky zabezpečený najmodernejšími čistiacimi a dezinfekčnými prípravkami –  POLYMPT® HOME. Aplikované sú profesionálmi za pomoci elektrostatických aplikátorov Victory Innovations®.

Referencia na stiahnutie: