V automobilovom priemysle je kladený vysoký dôraz na mikrobiálnu čistotu vzduchotechniky, najmä v lakovni.
Volkswagen Slovakia, a.s. v spolupráci s našim členom CHEMIX-D, s.r.o. pravidelne ošetruje vzduchotechniku v celom závode polymérovou dezinfekciou II. generácie. Je aplikovaná pomocou elektrostatických rozprašovačov Victory Innovations®.