Národný onkologický ústav (ďalej len „NOÚ“) je špecializovaná nemocnica zameraná na poskytovanie komplexnej zdravotnej onkologickej starostlivosti. Počas pandémie sa výrazne zvýšila potreba komplexného hygienického zabezpečenia a preto sa v NOÚ využíva polymérová dezinfekcia II. generácie POLYMPT® UNIVERSAL. Nanáša sa pomocou elektrostatických aplikátorov Victory Innovations®.  

Referencia na stiahnutie tu: