Ošetrenie škrupín vajec určených na ľudskú spotrebu je potrebný úkon na zamedzeniu šírenia infekčných chorôb spôsobených salmonelou.

Vajíčka znesené zdravými sliepkami sú vo všeobecnosti bez baktérií vďaka svojej štruktúre a bielkovinovému zloženiu zahŕňajúcemu lyzozým. K mikrobiálnej kontaminácii dochádza predovšetkým v dôsledku znečistenia škrupiny fekáliami a inými organickými látkami. Ďalším nezanedbateľným faktorom
ktorý prispieva ku množeniu patogénnych mikroorganizmov na povrchu vajíčka sú mikroorganizmy v ovzduší, ktorým sa darí v teplom a vlhkom prostredí.

Takto kontaminované vajíčko sa pred ďalším spracovaním musí ošetriť dezinfekčným prípravkom, aby sa zamedzilo šíreniu infekčných ochorení prenášaných potravinami. Najčastejším problémom bývajú baktérie SalmonellaE. Coli.   

Ruskí výskumníci S. S. Kozak, V. G. Semenov, V. G. Tyurin, K. N. Biryukov a V. V. Boronin skúmali dezinfekčnú účinnosť vodných roztokov PHMG voči S. typhimuriumE. coli strain na infikovaných vajíčkach. Okrem účinkov dezinfekcie sa sledovali aj bezpečnosť dezinfekčného prostriedku a ukazovatele kvality vajec (zmena pH, hmotnosť vajec počas skladovania, stav škrupiny, vzduchová bunka, vaječný bielok a žĺtok).

Zistilo sa, že použitie 0,08 % vodného roztoku PHMG pri expozícii 2 resp. 5 minút zabezpečilo inaktiváciu S. typhimurium, pričom veterinárne a hygienické vlastnosti vajec ostali zachované.

Celá štúdia je k dispozícií na stiahnutie po prihlásení.