Hore

Indoor Enviroment Quality Monitor

Safe indoor enviroment under surveillance

IEQM™

Monitoring kvality vnútorného prostredia budov

IEQM™ je systém profylaxie a pravidelného monitoringu vybraných ukazovateľov kvality vnútorného prostredia budov. Sleduje kvalitu vnútorného ovzdušia, pitnej vody a mikrobiálne zaťaženie povrchov v budovách, hoteloch, kanceláriách, prevádzkach a inštitúciách. Výsledkom je certifikát kvality vnútorného prostredia vydávaný v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Sledované parametre sú určené slovenskými vyhláškami, európskymi normami a najnovšími poznatkami zo sveta ochrany verejného zdravia. Dozor a testovanie vykonávajú certifikované laboratória Úradu verejného zdravotníctva SR.