Mikrobióm prostredia kde trávime čas sa vplyvom globalizácie a klimatickej zmeny neustále mení. S rozvíjajúcou sa medzikontinentálnou dopravou, nárastom pracovných ciest, alebo dostupnejšiemu cestovaniu, ale aj vplyvom zvýšenej koncentrácii ľudí na pracovisku prichádza aj k zvýšenému náporu patogénnych mikroorganizmov na ľudský organizmus.

Je všeobecne známe, že globalizačné trendy napomáhajú prenosu patogénov naprieč celým svetom (Globalization and infectious diseases: A review of a linkages), pandémia COVID-19 je toho priamym dôkazom.

vytah ilustracny

Recepcie, kľučky, zábradlia, tlačidlá vo výťahu alebo na predajných automatoch, vodovodné batérie, laptopy, telefóny, kopírky, mikrovlnky, chladnička, kávovary a iné kritické miesta sú každodenne vystavované veľkému náporu mikroorganizmov.

Na týchto plochách sa spravidla nachádza viac baktérií ako na záchodovej doske. Hygiene týchto miest je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, nakoľko stačí len jeden infekčný človek na to, aby boli všetky tieto zdieľané miesta kontaminované počas 6 hodín (Kurgat, 2019).

Najlepšou obranou prevencie chorôb sú preto hygienické a sanitárne intervencie, ako je používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky, povrchových dezinfekčných prostriedkov a úprava správania (Leon, 2008; Reynolds, 2016).

Pri správne nastavenom hygienickom procese, používaní novodobých sanitačných prípravkov a integrácie Office Wellness Intervention praktík môže dôjsť až 87,8% zníženiu pravdepodobnosti prenosu infekčných ochorení cestou „povrch – ruky- sliznice“ (Kurgat, 2019)

SMQM™ certifikát je zárukou kvalitného a odborného monitoringu mikrobiálneho znečistenia

SMQM™ overí účinnosť sanitačných procesov v reálnych podmienkach 

SMQM™ pomáha zabezpečiť výbornú hygienickú kondíciu kritických a dotykových plôch

SMQM™ certifikát pôsobí ako preventívny a kontrolný mechanizmus na zníženie prenosu infekcií

SMQM™ certifikačný systém je výsledkom spolupráce profesionálov a hygienikov z ÚVZ SR

SMQM™ certifikát je vydávaný v spolupráci s ÚVZ SR

SMQM™ certifikát je možné využiť na propagačné účely, je vydávaný aj v anglickom jazyku

ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk