Krok č. 1 – Vstupná analýza

Vstupná analýza kritických miest a dotykových plôch sa vykonáva pomocou sterovej metódy. Údaje z analýzy nám dajú prehľad o celkovej hygienickej kondícii daného prostredia. Nie sú právne zaväzujúce a v prípade prekročených odporúčaných limitov z nich nevyplývajú žiadne následky. Na základe analýzy sa volí ďalší postup a kroky.

Krok č. 2 – Nápravné opatrenia

V prípade, že analýza nedopadne tak, aby boli splnené všetky sledované limity SMQM™, bude potrebné V prípade, že analýza nedopadne tak, aby boli splnené všetky sledované limity SMQM™, bude potrebné vykonať nápravné opatrenia. Tie sa odvíjajú od výsledkov analýzy. Môžu zahŕňať aktualizáciu sanitačných postupov, poučenie, konzultácie a zaškolenie personálu zodpovedajúcich za sanitačné výkony.

Krok č. 3 – Kontrolná analýza

Kontrolná analýza sa vykonáva podobne ako vstupná, je však menšieho rozsahu. V prípade, že analýza potvrdí účinnosť nápravných opatrení, pristupuje sa k certifikácii.

Krok č. 4 – Certifikácia

Ak analýza preukáže, že sú všetky sledované parametre v poriadku, pristúpi sa ku certifikačným odberom, Ak analýza preukáže, že sú všetky sledované parametre v poriadku, pristúpi sa ku certifikačným odberom. Vzorky z povrchov a kritických miest sa odoberajú akreditovanou sterovou metódou na určovanie CPM a patogénov.

Krok č. 5 – Profylaxia a monitoring

Po úspešnej certifikácii sa nastaví systém celoročnej starostlivosti a monitoringu (Kroky č. 2 a 3), ktorý zaručí vynikajúcu hygienickú kondíciu povrchov a pripraví ho na re-certifikáciu.

Náklady na certifikáciu

Vydanie certifikátu SMQM™ je spoplatnené sumou 189 EUR bez DPH.

Náklady spojené s monitoringom sú variabilné a súvisia s počiatočným hygienickým stavom kritických povrchov a od úrovne sanitačných postupov. Jednotlivé testy sú spoplatnené od 50 – 100 EUR bez DPH, v závislosti od sledovaných parametrov.

Náklady na nápravné opatrenia sa stanovujú individuálne na základe výstupov z analýzy. Môžu zahŕňať aktualizáciu sanitačných postupov, poučenie, konzultácie a zaškolenie personálu zodpovedajúcich za sanitačné výkony ale aj intenzívne čistenie a dezinfekciu povrchov, alebo len lokálne ošetrenie. V prípade, že sú povrchy v perfektnej kondícii, sú náklady nulové.

ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk