SMQM™ preventívne monitoruje stav mikrobiálneho znečistenia povrchov a kontroluje účinnosť sanitačných postupov. V rámci mikrobiálneho znečistenia sa sledujú patogénne a podmienene patogénne mikroorganizmy a celkový počet mikroorganizmov na povrchu. Účinnosť hygienických procesov sleduje prítomnosť koliformných baktérií na kritických dotykových plochách.

SMQM™ sa opiera o súhrn poznatkov (Referenčné orientačné hodnoty pre mikrobiologické monitorovanie na povrchoch: Prehľad literatúry) uverejnených v Biomedicine & Prevention Journal 2018.

SMQM™ taktiež využíva techniky a poznatky najnovších štúdií skúmajúcich vplyv odborných zásahov do hygienických štandardov bežných budov, tzv. Office Wellness Intervention.

Referenčné hodnoty pre mikrobiologický monitoring povrchov

Technika odberuReferenčná hodnotaMikrobiologický indikátor
Cateringcontact plates (CPM)≤ 4 KTJ/cm2CPM, koliformné, S. aureus, E. coli, Salmonella spp. a Listeria monocytogenes
ReštaurácieATP bioluminiscencia, stery50 RLU,                     80 KTJ/cm2E.coli
Supermarketycontact plates (CPM)≤ 4 KTJ/cm2CP koliformných < 1 KTJ/cm2 , E. coli

Office Wellness Intervention

Office Wellness Intervention zahŕňajú nasledujúce techniky:

 • Monitoring stavu mikrobiologického zaťaženia na kritických dotykových plochách
 • Aktívne používanie schválených dezinfekčných vlhčených obrúskov
 • Používanie inovačných sanitačných prostriedkov s reziduálnou biocídnou aktivitou – tzv. CAD (continuously active disinfection)
 • Správna technika používania sanitačných prostriedkov
  •  dodržiavanie expozičných časov
  •  dodržiavanie správnych koncentrácií
 • Dodržiavanie nadštandardných hygienických opatrení v čase zvýšeného výskytu infekčných ochorení
  • dodržovanie odstupov
  • zvýšená hygiena rúk
  • správna technika hygieny rúk
  • správne používanie dezinfekčných gélov na ruky  
ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk